Από το Blogger.

Slideshow

Προς κατάργηση ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο κρασί. Πράσινο φως και από Θεσμούς

Στην κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κρασί που επιβλήθηκε το 2016, στο πλαίσιο της εξεύρεσης ισοδύναμων μέτρων για να μην εφαρμοστεί ο ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση, προχωρεί σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση.
Όπως παραδέχονται κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών το κακό το οποίο προκάλεσε το συγκεκριμένο μέτρο στον κλάδο των οινοπαραγωγών ήταν πολύ μεγαλύτερο από τα έσοδα που έφερε τελικά στα δημόσια ταμεία.
Στις συναντήσεις μάλιστα με τους δανειστές ζητήθηκε η κατάργηση του μέτρου, προκειμένου να αρθούν όχι μόνο τα προβλήματα αλλά και η τεράστια γραφειοκρατία.
Πηγή: ΕΡΤ

Ένας ψεκασμός τώρα για τα διαχειμάζοντα του ψευδόκοκκου στα αμπέλια

Να προχωρήσουν άμεσα σε έναν ψεκασμό με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο καλούνται οι αμπελουργοί, σε κτήματα που παρουσιάζουν σημαντική προσβολή από ψευδόκοκκους το προηγούμενο έτος και ιδιαίτερα στην περίπτωση που δεν εφαρμόστηκε επέμβαση μετά τον τρύγο.
Σκοπός της επέμβασης, σύμφωνα με τους γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου, είναι η θανάτωση μέρος του πληθυσμού των εντόμων, δηλαδή εκείνου που διαχειμάζει στο υπέργειο μέρος του πρέμνου, κάτω από τα ρυτιδώματα. Συνιστάται να ψεκάζονται μόνο τα προσβεβλημένα πρέμνα, τα οποία ο αμπελουργός πρέπει να έχει σημάνει (πχ. με ταινία δρόμου), ήδη από την προηγούμενη βλαστική περίοδο.
Ο επιλεκτικός ψεκασμός συστήνεται για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και οικονομίας, επειδή:
1) η προσβολή από ψευδόκοκκους συνήθως εμφανίζεται στον αμπελώνα υπό μορφή ομάδων προσβεβλημένων πρέμνων και 
2) κάποιες δραστικές ουσίες είναι ευρέως φάσματος , με υψηλή τοξικότητα για την ωφέλιμη πανίδα (αρπακτικά, παρασιτοειδή). Το ψεκαστικό υγρό πρέπει να έχει μεγάλη πίεση και  να καλύπτει όλα τα μέρη του πρέμνου, μέχρι και την επιφάνεια του εδάφους στην περιοχή του λαιμού.

Συμβουλές για όλους τους εχθρούς και τις ασθένειες του αμπελιού

Συμβουλές στους αμπελουργούς για διάφορες ασθένειες δίνει το Περιφερειακό Κέντρο Βόλου, με το τελευταίο του τεχνικό δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων, τονίζοντας ότι στις πεδινές περιοχές, οι πιο πρώιμες ποικιλίες έχουν εισέλθει στο στάδιο του κλεισίματος των τσαμπιών. Αναλυτικότερα οι συμβουλές των ειδικών αναφέρουν τα εξής:
Ευδεμίδα
Οι συλλήψεις των ακμαίων του εντόμου στο δίκτυο των φερομονικών παγίδων σε όλες τις αμπελουργικές περιοχές του Τυρνάβου Λαρίσης και της Νέας Αγχιάλου Μαγνησίας είναι σταθερά υψηλές το τελευταίο διάστημα. Συστήνεται στους παραγωγούς η συνέχιση της προστασίας των σταφυλιών από την ευδεμίδα με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο εντομοκτόνο. Επισημαίνεται, ότι η καταπολέμηση των προνυμφών του εντόμου θα πρέπει να είναι προληπτική, δηλαδή να αποσκοπεί στη θανάτωση των αυγών, καθώς και των νεαρών προνυμφών πριν την είσοδό τους στις ράγες. Από τα προνυμφοκτόνα, προτιμάται η χρήση των σκευασμάτων του εντομοπαθογόνου βακίλου Bacillus thuringiensis, διότι θεωρούνται πλήρως ατοξικά για την ωφέλιμη πανίδα και το περιβάλλον γενικότερα. Ακολουθούν σκευάσματα με εκλεκτική δράση, όπως είναι οι ρυθμιστές ανάπτυξης και τα φυσικής προέλευσης εντομοκτόνα, ως λιγότερο τοξικά για την ωφέλιμη πανίδα. Το ψεκαστικό υγρό πρέπει να κατευθύνεται στα σταφύλια και να τα καλύπτει πλήρως και μέχρις απορροής. Το σωστό ξεφύλλισμα βοηθά στην πλήρη και αποτελεσματική διαβροχή των σταφυλιών με το ψεκαστικό υγρό.
Ψευδόκοκκοι
Σε αμπελώνες που διαπιστώνεται προσβολή των σταφυλιών από ψευδόκοκκους, συστήνεται άμεσα επέμβαση με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο εντομοκτόνο και σε συνδυασμό με την καταπολέμηση της ευδεμίδας. Καλό είναι να γίνεται σήμανση (μαρκάρισμα) των προσβεβλημένων πρέμνων για την αποφυγή μεταφοράς των εντόμων στα γειτονικά πρέμνα με τα ρούχα και τα καλλιεργητικά εργαλεία.
Η κάλυψη των σταφυλιών και της γύρω βλάστησης πρέπει να είναι πλήρης. Ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή του εντομοκτόνου πρέπει να δίνεται στα σκιερά μέρη του πρέμνου. Επίσης, καλό είναι να ψεκάζονται ο κορμός, οι κεφαλές και οι βραχίονες.
Τετράνυχοι
Προσβάλλουν τα φύλλα προκαλώντας χλωρωτικές κηλίδες, που σε έντονες προσβολές (καλοκαιρινοί μήνες ) αποκτούν υπόφαιο χρώμα. Συνιστάται η συστηματική παρακολούθηση για την διαπίστωση της παρουσίας των τετρανύχων, αλλά και των ωφελίμων ακάρεων (οικ. Phytoseiidae) και εντόμων. Η παρακολούθηση πρέπει να γίνεται πάντα με την βοήθεια μεγεθυντικού φακού. Επέμβαση με κατάλληλα και εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, συνιστάται μόνο σε έντονες προσβολές (> 70% φύλλων προσβεβλημένα) και εφόσον η αναλογία αρπακτικά / φυτοφάγα είναι μικρή (< 1/5). Επίσης, συνιστάται η καταστροφή των ζιζανίων μέσα και γύρω από τους αμπελώνες.
Ωίδιο
Τα σταφύλια σε αυτό το στάδιο ανάπτυξης εξακολουθούν να είναι επιδεκτικά προσβολής από τον μύκητα. Η ευαισθησία διατηρείται μέχρι και το επόμενο στάδιο του γυαλίσματος, και γενικά μέχρι να φθάσει η περιεκτικότητα των ραγών σε σάκχαρα το 8%. Σχίσιμο των ραγών ως αποτέλεσμα ισχυρής προσβολής από το παθογόνο είναι δυνατό να επιφέρει σοβαρή δευτερογενή προσβολή από βοτρύτη. Η ένταση της ασθένειας μειώνεται με μία σειρά καλλιεργητικών μέτρων, μεταξύ των οποίων και τα θερινά κλαδέματα, τα οποία διευκολύνουν τον αερισμό και την έκθεση των σταφυλιών στο φως. Δεδομένου ότι οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών υπήρξαν ιδιαίτερα ευνοϊκές για την εξάπλωση της ασθένειας, συνιστάται η συνέχιση της προστασίας των σταφυλιών με τη χρήση ενός κατάλληλου και εγκεκριμένου μυκητοκτόνου. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις ευαίσθητες ποικιλίες, καθώς και στους αμπελώνες με ιστορικό προσβολών από τον μύκητα. Συνιστάται να δοθεί μεγάλη σημασία στην ορθολογική εναλλαγή ωιδιοκτόνων από διαφορετικές κατηγορίες, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος δημιουργίας ανθεκτικότητας του μύκητα
Περονόσπορος
Οι υψηλές θερμοκρασίες και η ξηρασία των τελευταίων ημερών δεν αποτελούν ιδανικές συνθήκες για την εξάπλωση της ασθένειας. Ωστόσο, μέχρι το «γυάλισμα» οι ράγες και η ράχη των βοτρύων παραμένουν ευαίσθητες στην προσβολή από το παθογόνο. Για το λόγο αυτό συστήνεται στους παραγωγού επέμβαση με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο μυκητοκτόνο σε αμπελώνες υγρών περιοχών με ιστορικό προσβολής από τον μύκητα καθώς και σε ευαίσθητες ποικιλίες σε περίπτωση «γυρίσματος του καιρού» με βροχωπτώσεις και πτώση της θερμοκρασίας. Στην περίπτωση αυτή καλό είναι να χρησιμοποιηθεί μυκητοκτόνο που καταπολεμεί ταυτόχρονα και το ωίδιο. Καλλιεργητικά μέτρα που βελτιώνουν την κυκλοφορία του αέρα μέσα στον αμπελώνα και συντελούν στο ταχύτερο στέγνωμα των φυτών από τη βροχή ή τη δροσιά, συμβάλουν καθοριστικά στον περιορισμό της σοβαρότητας της ασθένειας.
Βοτρύτης
Προσβολές (πληγές) των ραγών από την ευδεμίδα και το ωίδιο, αποτελούν αιτία δευτερογενών προσβολών από τον παθογόνο μύκητα, στην περίπτωση που επικρατούν καιρικές συνθήκες που ευνοούν την εξάπλωσή του (θερμοκρασίες 15—250 C και βροχή ή υγρασία με τη μορφή ομίχλης και δροσιάς). Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών δεν ευνοούν την εκδήλωση της ασθένειας. Συστήνεται άμεσα επέμβαση με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο μυκητοκτόνο σε αμπελώνες με ιστορικό προσβολής και σε ευαίσθητες ποικιλίες, καθώς και μετά από χαλαζόπτωση ή επικράτηση ισχυρών ανέμων που προκαλούν τραυματισμούς στη ν τρυφερή βλάστηση. Στην μείωση της έντασης της ασθένειας συμβάλλουν η καταπολέμηση του ωιδίου και της ευδεμίδας καθώς και η εφαρμογή καλλιεργητικών μέτρων που μειώνουν την υγρασία στο περιβάλλον του αμπελώνα. Τέτοια μέτρα είναι τα κατάλληλα θερινά κλαδέματα, η καταστροφή των ζιζανίων, η αποστράγγιση του εδάφους και ο περιορισμός της αζωτούχου λίπανσης, που οδηγεί σε υπερβολική και ευπρόσβλητη βλάστηση.
Σύσταση: Καλούνται οι καλλιεργητές, ιδίως αυτήν την εποχή, να επισκέπτονται όσο το δυνατό συχνότερα τις καλλιέργειες, προκειμένου να διαπιστώνουν έγκαιρα τυχόν προσβολές από φυτοπαράσιτα έτσι, ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσματική αντιμετώπισή τους, με το μικρότερο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος.

Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελώνων περιόδου 2016/2017


                        Το Τμήμα φυτικής & Ζωικής παραγωγής της Δ/νσης  Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της  Περιφερειακής  Ενότητας  Πέλλας  σας ενημερώνει ότι έως τις 15-05-2016, αποδέχεται την υποβολή αιτήσεων για την Αναδιάρθρωση και μετατροπή  Αμπελώνων με οινοποιήσιμες ποικιλίες , από όσους επιθυμούν και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω.      
Στόχος του προγράμματος
Στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αμπελουργών μέσω:
Ø  Της ποιοτικής αναβάθμισης του αμπελουργικού δυναμικού.
Ø  Της εγκατάστασης ποικιλιών αμπέλου με αυξημένο εμπορικό ενδιαφέρον
Ø  Την εισαγωγή σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών 
Περιλαμβάνει τα παρακάτω μέτρα :
1.      Εκρίζωση και προετοιμασία του εδάφους – αναφύτευση .
2.      Φύτευση αμπελώνων.
3.      Επανεμβολιασμός.
4.      Βελτίωση ορισμένων τεχνικών διαχείρισης.

Όροι επιλεξιμότητας
Η πριμοδότηση Αναδιάρθρωσης μπορεί να χορηγείται μόνο εάν η σχετική έκταση πληρεί τους ακόλουθους όρους:
1)      Δεν έχει λάβει κοινοτική ή εθνική στήριξη για μέτρα τύπου αναδιάρθρωσης και μετατροπής κατά τις 10 αμπελοοινικές περιόδους που προηγούνται της αίτησης εκρίζωσης , ή δεν έχει φυτευτεί με δωρεάν δικαιώματα φύτευσης από το εθνικό αποθεματικό.
2)      Δεν έχει λάβει κοινοτική στήριξη στο πλαίσιο άλλης κοινής οργάνωσης αγοράς κατά τις πέντε αμπελοοινικές περιόδους που προηγούνται της αίτησης εκρίζωσης
3)      Καλλιεργείται
4)      Δεν είναι μικρότερη από 1 στρέμμα.
5)      Δεν έχει φυτευτεί κατά παράβαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας κοινοτικής ή εθνικής διάταξης.
6)      Η αναδιάρθρωση και μετατροπή πραγματοποιείται με τις συνιστώμενες και επιτρεπόμενες ποικιλίες σύμφωνα με την αριθ. 3534/96217/7-9-2015 απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ταξινόμηση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου και ποικιλιών σταφιδοποιίας», όπως κάθε φορά ισχύει. Η νέα φυτεία θα πρέπει να διατηρηθεί για χρονική περίοδο τουλάχιστον οκτώ ετών από το οικονομικό έτος πληρωμής.
7)       Η εγκατάσταση της νέας αμπελοφυτείας πραγματοποιείται :                               
  α) στην ίδια θέση μα αυτήν που εκριζώθηκε ή σε διαφορετική τοποθεσία της ίδιας εκμετάλλευσης και σε έκταση ισοδύναμη με αυτήν που εκριζώθηκε.         
β) σύμφωνα με τα σύγχρονα συστήματα αμπελοκαλλιέργειας με υποστύλωση   
γ) με ελάχιστο αριθμό 250 πρεμνών ανά στρέμμα                                                
δ) με την χρήση των κατάλληλων αντιφυλλοξηρικών υποκειμένων αμπέλου      
ε)  η προμήθεια των μοσχευμάτων για την  αναδιάρθρωση γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ( ανάλυση εδάφους και προμήθεια από πιστοποιημένο φυτώριο).                                                                                                                 ζ) η αναδιάρθρωση πραγματοποιείται με τις συνιστώμενες και επιτρεπόμενες ποικιλίες στον νομό.      
   
Δικαίωμα ένταξης
Ø  Κάτοχοι αμπελουργικής εκμετάλλευσης εγγεγραμμένης στο Μηχανογραφημένο Αμπελουργικό Μητρώο με νόμιμα δικαιώματα φύτευσης.
Ø  Τα αμπελοτεμάχια που έχουν νομιμοποιηθεί μπορούν να ενταχθούν στην διαδικασία Αναδιάρθρωσης εφόσον έχουν γίνει δηλώσεις συγκομιδής τα προηγούμενα 2 τουλάχιστον χρόνια.
Ø  Τα αμπελοτεμάχια να είναι φυτεμένα με οινοποιήσιμες ποικιλίες που να είναι ταξινομημένες (συνιστώμενες ή επιτρεπόμενες ) στον Νομό ως οινοποιήσιμες.      

Προτεραιότητες
Για την κατανομή των αμπελουργικών εκτάσεων προς αναδιάρθρωση στους αιτούντες, λαμβάνονται υπόψη κατά προτεραιότητα :  
1.      Οι Νέοι γεωργοί:
Ως νέοι γεωργοί θεωρούνται οι γεωργοί που είναι κάτω των 40 ετών, διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα και γνώσεις και οι οποίοι εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Καν (ΕE) 1308/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
2.    Οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες κάτοχοι αμπελουργικής εκμετάλλευσης κατά προτεραιότητα:
α) τουλάχιστον τριών (3) στρεμμάτων στα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου πελάγους (εκτός Εύβοιας και Κρήτης) και στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και
β) τουλάχιστον πέντε (5) στρεμμάτων στις πεδινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας
3.    Οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, οι Ομάδες ή Οργανώσεις Παραγωγών και οι γεωπόνοι.
4.    Οι Οινοποιοί κάτοχοι αμπελουργικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον είκοσι (20) στρέμματα.
5.    Λοιποί κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, μη κάτοχοι αμπελουργικής εκμετάλλευσης.
6.    Λοιποί οινοποιοί.
7.    Λοιποί.


Απαραίτητα δικαιολογητικά για την κατάθεση Αίτησης
1.      Επικαιροποιημένη Καρτέλα παραγωγού με στοιχεία των τεμαχίων και απόσπασμα Αμπελουργικού Μητρώου , από την οποία και μόνο, υποχρεωτικά συμπληρώνονται όλα τα πεδία του πίνακα των αμπελοτεμαχίων προς αναδιάρθρωση .
2.      Δηλώσεις συγκομιδής των δύο τελευταίων ετών στις οποίες να φαίνεται ότι παραδίδουν την παραγωγή τους σε οινοποιεία.
3.      Την  ενιαία δήλωση ΟΣΔΕ στην οποία να φαίνονται τα αγροτεμάχια. 
4.      Την αστυνομική τους Ταυτότητα και το ΑΦΜ (Εκκαθαριστικό), 1η σελίδα βιβλιαρίου τράπεζας.
5.      Έγγραφα που να αποδεικνύουν την νόμιμη φύτευση του αμπελιού.
6.      Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιοκτησία όπως τίτλος ιδιοκτησίας , συμβόλαιο αγοράς κλπ. Όσον αφορά τα ενοικιαζόμενα απαιτείται 10ετές μισθωτήριο συμβολαιογραφικό με πιστοποιητικό μεταγραφής στο υποθηκοφυλακείο.       

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέρχονται για την υποβολή των αιτήσεων τους στο Τμήμα φυτικής & Ζωικής παραγωγής της Δ/νσης  Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της  Περιφερειακής  Ενότητας  Πέλλας από 16-03-2016 και μέχρι τις 15-05-2016, καθημερινά τις ώρες 08:30-11:30 για την περιοχή Έδεσσας-Σκύδρας-Αλμωπίας  στο αρμόδιο γραφείο (Νο 211) υπεύθυνος  Καραβίτης Σταύρος στο Διοικητήριο στην Έδεσσα τηλ. 2381351289, για την περιοχή Γιαννιτσών στο γραφείο της διεύθυνσης στα Γιαννιτσά στην πλατεία ΠΙΚΠΑ υπεύθυνος Ελευθερίου Γεώργιος τηλ. 2381352312   .
Λόγω της σοβαρότητας  του προγράμματος, παρακαλούμε τους Δήμους, μέσω εκπροσώπων των Δημ. Διαμερισμάτων τους να φροντίσουν ώστε να τοιχοκολληθεί ένα φωτοαντίγραφο αυτού του εγγράφου σε κάθε Δ. Διαμέρισμα και κάθε  καφενείο της περιοχής ευθύνης τους.

  

 

 

 

 

 

                                                                                       

       

 

        Ακριβές Αντίγραφο                                                                              

                                                                                                   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

        
                                                                                             

                                                                                                                   Τσαντάκης Τρύφων   

Από 1η Μαρτίου για νέες άδειες φύτευσης αμπέλου


Από 1η Μαρτίου ανοίγει η διαδικασία αιτήσεων για τις νέες άδειες φύτευσης αμπελώνων του έτους 2016, σύμφωνα με νέα υπουργική απόφαση, η οποία παράλληλα θεσπίζει νέα κριτήρια προτεραιότητας για τη μοιρασιά των αδειών που θα αφορούν συνολικά 6.500 στρέμματα.

Σύμφωνα με τα νέα κριτήρια προτεραιότητας βάσει των οποίων θα βαθμολογηθούν οι παραγωγοί που θα κάνουν αιτήσεις, πρόκριμα δίνεται σε όσους έχουν εκτάσεις από 5 έως 50 στρέμματα, είναι νέοι παραγωγοί, βιοκαλλιεργητές και όσους βρίσκονται σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.
Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ, αίτηση-υπεύθυνη δήλωση από την 1η Μαρτίου έως και την 15η Απριλίου του 2016. Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας.

Βρείτε εδώ τις δύο σχετικές αποφάσεις:
Η διαδικασία της ψηφιακής υποβολής των αιτήσεων
Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (www.minagric.gr) στο μενού «Ψηφιακές Υπηρεσίες» (απαιτείται το username και το password) οι οδηγίες και το ηλεκτρονικό έντυπο της «Αίτησης Αδειών Φύτευσης» για τη χορήγηση Άδειας Φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, οι οποίες μπορούν να υποβληθούν από τις 1/3/2016 έως τις 15/4/2016 μόνο ψηφιακά.
Περιγράφονται οι οδηγίες για την εκτέλεση της διαδικασίας, ενώ παρατίθενται και οι «οθόνες» τις οποίες πρέπει να συμπληρώσει ο ενδιαφερόμενος ώστε να υποβάλλει αίτηση για Άδεια Φύτευσης.

Αναλυτικά τα κριτήρια προτεραιότητας έχουν ως εξής σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΥΑ 1012/21063:
Κριτήρια Προτεραιότητας/Καθορισμός συντελεστή βαρύτητας κριτηρίων και συντελεστή συμμόρφωσης σε αυτά
Σε περίπτωση που κατά το έτος εφαρμογής η συνολική έκταση που καλύπτεται από τις επιλέξιμες αιτήσεις, οι οποίες έχουν υποβληθεί, υπερβαίνει τη διαθέσιμη προς χορήγηση έκταση, τότε η εν λόγω χορήγηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ακόλουθα αντικειμενικά και μη μεροληπτικά κριτήρια:
Α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που φυτεύουν οινοποιήσιμα αμπέλια για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης (νεοεισερχόμενοι), (κριτήριο του άρθρου 64 παράγραφος 2 στοιχείο α) του Καν (Ε.Ε) αριθ. 1308/2013).
Συντελεστής βαρύτητας κριτηρίου W1=0,2
Συντελεστής συμμόρφωσης με το κριτήριο Pt1=10 για συμμόρφωση και Pt1=0 για μη συμμόρφωση
Β) Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος, (κριτήριο του άρθρου 64 παράγραφος 2 στοιχείο β) του Καν (Ε.Ε) αριθ. 1308/2013).
Το παραπάνω κριτήριο πληρούται εάν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:
(1)   Ο αιτών δεν έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέλια και δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 να συμμορφωθεί για ελάχιστη περίοδο πέντε ετών με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής  που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου και κατά περίπτωση στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 889/2008 της Επιτροπής σε ολόκληρη την έκταση που προορίζεται για νέα φύτευση.
(2)   Ο αιτών έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέλια κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και έχει εφαρμόσει τους κανόνες βιολογικής παραγωγής του πρώτου εδαφίου σε ολόκληρη την έκταση που έχει φυτευτεί με αμπέλια επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν από την υποβολή της αίτησης.
(3)   Ο αιτών δεν έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέλια και δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 να συμμορφωθεί για ελάχιστη περίοδο πέντε ετών με εθνικά συστήματα πιστοποίησης για ολοκληρωμένη διαχείριση στην παραγωγή σε ολόκληρη την έκταση που προορίζεται για νέα φύτευση.
(4)   Ο αιτών έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέλια κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και έχει εφαρμόσει εθνικά συστήματα πιστοποίησης για ολοκληρωμένη διαχείριση στην παραγωγή σε ολόκληρη την έκταση που έχει φυτευτεί με αμπέλια επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν από την υποβολή της αίτησης.
(5)   Το ή τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια που προσδιορίζονται στην εν λόγω αίτηση βρίσκονται σε πλαγιές με αναβαθμίδες.
Για τις περιπτώσεις όπου ο αιτών έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέλια (σημεία 2 και 4) απαιτείται πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης σύμφωνα με το κεφάλαιο II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) και συμμορφώνονται με τα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα για την «Αξιολόγηση συμμόρφωσης — Απαιτήσεις για φορείς πιστοποίησης προϊόντων, διεργασιών και υπηρεσιών» ή «Αξιολόγηση συμμόρφωσης — Απαιτήσεις για φορείς παροχής ελέγχου και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης».
Για τις περιπτώσεις όπου ο αιτών δεν έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέλια (σημεία 1 και 3), θα πρέπει σε περίπτωση χορήγησης της άδειας νέας φύτευσης να προσκομίσει στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ αμέσως μετά τη φύτευση, τη σύμβαση που έχει συνάψει  με τον διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.
Συντελεστής βαρύτητας κριτηρίου W2=0,1
Συντελεστής συμμόρφωσης με το κριτήριο Pt2=10 για συμμόρφωση και Pt2=0 για μη συμμόρφωση
Γ) Εκτάσεις που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς (κριτήριο του άρθρου 64 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του Καν (ΕΕ) αριθ. 1308/2013).
Το παραπάνω κριτήριο πληρούται αν το ή τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια που προσδιορίζονται στην αίτηση βρίσκονται σε ένα από τα ακόλουθα είδη περιοχών:
(1) περιοχές σε ορεινές εκτάσεις, σε υψόμετρο άνω των 500 m τουλάχιστον, μη συμπερι-λαμβανομένων υψιπέδων ή
(2) μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Συντελεστής βαρύτητας κριτηρίου W3=0,2
Συντελεστής συμμόρφωσης με το κριτήριο Pt3=10 για συμμόρφωση και Pt3=0 για μη συμμόρφωση
Δ) Εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων (κριτήριο του άρθρου 64 παράγραφος 2 στοιχείο η) του  Καν (ΕΕ) αριθ. 1308/2013).
Το ανωτέρω κριτήριο θεωρείται ότι πληρούται αν κατά το χρόνο της αίτησης:
(1)   το μέγεθος της συνολικής γεωργικής εκμετάλλευσης του αιτούντος κυμαίνεται από 0,5 έως και 5 εκτάρια σύμφωνα με τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε 2015) και επιπρόσθετα ο αιτών έχει στην κατοχή του μέχρι και 2 εκτάρια φυτεμένα με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου.
(2)   το μέγεθος της συνολικής γεωργικής εκμετάλλευσης του αιτούντος κυμαίνεται από 0,5 έως και 5 εκτάρια σύμφωνα με τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε 2015) και ο αιτών έχει στην κατοχή του από 2 μέχρι και 5 εκτάρια φυτεμένα με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου.
(3)   το μέγεθος της συνολικής γεωργικής εκμετάλλευσης του αιτούντος κυμαίνεται από 5 έως και 15 εκτάρια σύμφωνα με τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε 2015) και ο αιτών έχει στην κατοχή του  έκταση φυτεμένη με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, ανεξάρτητα από το μέγεθος της εν λόγω έκτασης.
Συντελεστής βαρύτητας κριτηρίου W4=0,4
Ο Συντελεστής συμμόρφωσης Pt4 παίρνει τις τιμές 10, 7 και 5 για κάθε μια από τις περιπτώσεις (1), (2) και (3) αντίστοιχα και την τιμή 0 για μη συμμόρφωση
Ε) Προηγούμενη συμπεριφορά του παραγωγού (πρόσθετο κριτήριο του άρθρου 2 παράγραφος 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) αριθ. 560/2015).
Το ανωτέρω κριτήριο θεωρείται ότι πληρούται αν ο αιτών δεν διαθέτει αμπελουργικές εκτάσεις χωρίς άδεια, όπως αναφέρεται στο άρθρο 71 του Καν (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, ή χωρίς δικαίωμα φύτευσης, όπως αναφέρεται στα άρθρα 85α και 85β του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.
Συντελεστής βαρύτητας κριτηρίου W5=0,1
Συντελεστής συμμόρφωσης με το κριτήριο Pt5=10 για συμμόρφωση και Pt5=0 για μη συμμόρφωση
Αναλυτικά η ΥΑ με θέμα:

«Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (Ε.Κ) αριθ. 1308/2013, (Ε.Ε) αριθ. 2015/560 και (Ε.Ε) αριθ. 2015/561, σχετικά με τη διαχείριση των αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις για το έτος 2016»

ΠΗΓΗ: agronews.gr/

Η κόκκινη σουλτανίνα της Πέλλας κατακτά τη Μ. Βρετανία!

Οι τιμές διαμορφώνονται από 70 λεπτά έως και 1 ευρώ Η ποιότητα είναι εξαιρετική. 

Η πρώτη παραγωγή απορροφήθηκε

Στόχος των αγροτών της Πέλλας να παραμερίσουν τους μεσάζοντες και να εξάγουν μόνοι την παραγωγή τους

Σοφή αποδείχθηκε η απόφαση αγροτών από την Πέλλα να στραφούν στην καλλιέργεια της κόκκινης σουλτανίνας. Μάλιστα εκείνοι που τους παρακίνησαν αλλά και τους βοήθησαν με τις γνώσεις τους ήταν οι συνάδελφοί τους από την Πελοπόννησο.

Μέχρι τώρα γνωρίζαμε την σουλτανίνα της Κορίνθου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανακαλύψουμε την σουλτανίνα της Κρύας Βρύσης του Νομού Πέλλας.

Οι παραγωγοί της Κρύας Βρύσης έβλεπαν τις παραδοσιακές καλλιέργειες της περιοχής να μην αποδίδουν πια και τους νέους να εγκαταλείπουν τον τόπο τους.Οι συνάδελφοίτους από την Πελοπόννησο τους προέτρεψαν να "πειραματιστούν" με την κόκκινη σουλτανίνα και όπως όλα δείχνουν το "πείραμα" πέτυχε. 

Δεκαπέντε αγρότες, παλιοί αλλά και νέοι, ένωσαν τις δυνάμεις τους και τα χωράφια τους και φέτος, μετά από 4 χρόνια σκληρής δουλειάς, θα έχουν την πρώτη παραγωγή η οποία θα εξαχθεί εξ ολοκλήρου στην Αγγλία.
Πηγή

Υποβολή αιτήσεων για νέες αμπελοφυτεύσεις για το έτος 2016, μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ

ΘΕΜΑ: «Υποβολή αιτήσεων για νέες αμπελοφυτεύσεις για το έτος 2016, μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ»
    
        Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πέλλας ενημερώνει ότι οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ.(www.minagric.gr), αίτηση-υπεύθυνη δήλωση από 1 Μαρτίου έως 15 Απριλίου του 2016.
        Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας. Στην περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητας τότε η αίτηση είναι επιλέξιμη αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά. Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση προσδιορίζεται το μέγεθος (σε στρέμματα) και η τοποθεσία της έκτασης για την οποία πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια, η οποία είναι τουλάχιστον ίση της αιτηθείσας έκτασης. Η ελάχιστη αιτούμενη έκταση για τη χορήγηση άδειας φύτευσης ορίζεται το ένα (1) στρέμμα.
        Οι αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/ Αγροτικής Οικονομίας προβαίνουν στους απαραίτητους διοικητικούς και επιτόπιους έλεγχους των εν λόγω αιτήσεων και τις οριστικοποιούν το αργότερο έως την 15η Ιουνίου 2016.
        Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων το αρμόδιo Τμήμα Μεθόδων, Σχεδιασμού, Διοίκησης Έργων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠ.Α.Α.Τ ενημερώνει ηλεκτρονικά τους μη επιλέξιμους αιτούντες σχετικά με τους λόγους της μη επιλεξιμότητάς τους εντός χρονικού διαστήματος 5 ημερών από την ημερομηνία οριστικοποίησης των αιτήσεων.
        Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας καθώς και τα Κριτήρια Προτεραιότητας/Καθορισμός βαρύτητας κριτηρίων έτσι ώστε οι αιτήσεις να είναι επιλέξιμες στην Υπουργική Απόφαση με αριθ. 1012/21063/18-2-2016 (ΦΕΚ Β΄ 485 /26-2-2016) «Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1308/2013, (Ε.Ε) αριθ. 2015/560 και (Ε.Ε) αριθ. 2015/561, σχετικά με τη διαχείριση των αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις για το έτος 2016»

Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αναλυτικά έχει ως εξής μπαίνουμε στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ στην διεύθυνση

     http://www.minagric.gr και ακολουθούμε την παρακάτω πορεία:
Ψηφιακές Υπηρεσίες         Αίτηση αδειών φύτευσης αμπέλου                   Σύνδεση                           Δημιουργία λογαριασμού                        Σύνδεση  Χρήστη                  Επιλογή υπηρεσίας                  Αίτηση αδειών φύτευσης    
           Δημιουργία Αίτησης

     Επιπλέων στοιχεία και αναλυτικές  οδηγίες για τον χειρισμό της εφαρμογής εμφανίζονται εάν πατήσουμε το εικονίδιο της βοήθειας.

Διάρκειας τριών ετών οι νέες άδειες φύτευσης αμπέλου

Οι άδειες φύτευσης οινάμπελων από μετατροπή δικαιωμάτων χρησιμοποιούνται μόνο από τον δικαιούχο και δεν μεταβιβάζονται ενώ θα έχουν διάρκεια τρία έτη, σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο που εξέδωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πάνω στο οποίο θα στηρίζεται η διαχείριση του αμπελουργικού δυναμικού από το 2016.
Πιο αναλυτικά με την υπουργική απόφαση (αριθμ. Πρωτ 1011/21054). καθορίζονται τα εξής:
α) Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης αδειών αναφύτευσης οινοποιήσιμων  ποικιλιών αμπέλου.
β)  η διαδικασία ελέγχου και η υποβολή κυρώσεων των μη εγκεκριμένων  αμπελοφυτεύσεων.
γ)   οι εκτάσεις που εξαιρούνται από το καθεστώς αδειοδότησης  αμπελοφυτεύσεων.
δ) η υποχρέωση υποβολής της δήλωσης συγκομιδής και η τήρηση του αμπελουργικού μητρώου.
ε) η υποχρέωση ταξινόμησης οινοποιήσιμων ποικιλιών  αμπέλου
ζ) Τους κανονισμούς βάσει των οποίων θα γίνονται οι αιτήσεις
Συγκεκριμένα προβλέπονται τα εξής:
Άρθρο 4
΄Αδειες αναφύτευσης
1)   ΄Αδειες αναφύτευσης είναι οι άδειες φύτευσης αμπελώνων σε έκταση ισοδύναμη, από άποψη καθαρής καλλιέργειας, προς την έκταση που εκριζώθηκε και χορηγείται σε παραγωγούς που έχουν υποβάλει τη σχετική αίτηση από την 1η Ιανουαρίου 2016.
2)      Οι άδειες αναφύτευσης του παρόντος άρθρου χρησιμοποιούνται στην ίδια εκμετάλλευση στην οποία πραγματοποιήθηκε η εκρίζωση και δεν μεταβιβάζονται.
3)      Η διάρκεια ισχύος τους είναι τρία (3) έτη από την ημερομηνία χορήγησής τους.
4)      Οι αιτήσεις για χορήγηση αδειών αναφύτευσης μπορούν να υποβληθούν μέχρι το τέλος της δεύτερης αμπελοοινικής περιόδου που έπεται αυτής κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η εκρίζωση. Σε περίπτωση μη τήρησης των εν λόγω προθεσμιών δεν χορηγείται άδεια αναφύτευσης.
5)      Δεν χορηγούνται άδειες αναφύτευσης αμπελώνων, στις περιπτώσεις εκρίζωσης μη εγκεκριμένων φυτεύσεων, που αναφέρονται στο άρθρο 71 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1308/2013.
6)      Οι άδειες αναφύτευσης εάν δεν χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος τους εκπίπτουν.
7)      Στην περίπτωση που ο παραγωγός δεν χρησιμοποιήσει την χορηγούμενη άδεια αναφύτευσης σε ποσοστό τουλάχιστον 80% της έκτασης εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου των τριών (3) ετών, τότε υπόκεινται σε αποκλεισμό υποβολής νέας αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης για άδεια νέας φύτευσης για τα δύο (2) επόμενα ημερολογιακά έτη εκτός και αν γίνει αποδεκτή ένστασή του για λόγους ανωτέρας βίας.

Άρθρο 5
Διαδικασία χορήγησης άδειας αναφύτευσης
1)        Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προτίθεται να προβεί σε εκρίζωση αμπελώνα, για την απόκτηση άδειας αναφύτευσης, υποβάλλει στην αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/ Αγροτικής Οικονομίας στην οποία ανήκει το αμπελοτεμάχιο, σχετική αίτηση σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα 1, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του έτους.
2)        Η ανωτέρω αίτηση ελέγχεται διοικητικά και στη συνέχεια εξετάζεται με επιτόπιο έλεγχο παρουσία του αιτούντα ή εκπροσώπου του, το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της.
Ως ημέρα υποβολής νοείται η ημέρα πρωτοκόλλησης της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία.
Μετά την πραγματοποίηση του επιτόπιου ελέγχου συντάσσονται σχετικά πρακτικά ελέγχου σύμφωνα με τα Υποδείγματα 3 «Πρακτικό επιτόπιου ελέγχου» και 3α «Πρακτικό επιτόπιου ελέγχου δήλωσης Αμπελοκαλλιέργειας» για κάθε ένα από τα προς έλεγχο αγροτεμάχια προκειμένου να είναι δυνατή η εισαγωγή των ευρημάτων του επιτόπιου ελέγχου στο Αμπελουργικό Μητρώο.
3)     Ο αιτών μετά τον επιτόπιο έλεγχο προβαίνει στην εκρίζωση του αμπελώνα χωρίς άλλη ειδοποίηση και ακολούθως ενημερώνει την αρμόδια Υπηρεσία.
4)  Ωστόσο αιτήσεις για χορήγηση άδειας αναφύτευσης μπορούν να υποβληθούν και μετά την πραγματοποίηση της εκρίζωσης, σύμφωνα με την παραγράφου 4 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ θα πρέπει να προβεί σε διοικητικό έλεγχο όπου διαπιστώνεται η ύπαρξη του αμπελώνα μέχρι και δύο αμπελοοινικές περιόδους πριν την ημερομηνία της αίτησης. Ο διοικητικός έλεγχος αφορά την εγγραφή του αμπελοτεμαχίου στο  αμπελουργικό μητρώο και τις δηλώσεις συγκομιδής του εν λόγω αμπελοτεμαχίου που θα πρέπει να έχει υποβάλλει ο παραγωγός.
4)     Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής /Αγροτικής Οικονομίας μετά από επιτόπιο έλεγχο διαπιστώνει την εκρίζωση, συντάσσει το σχετικό πρακτικό επιτόπιου ελέγχου σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3 και ακολούθως χορηγεί στον αιτούντα άδεια αναφύτευσης σύμφωνα με το Υπόδειγμα  2.
Η διαδικασία χορήγησης άδειας αναφύτευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το χρονικό διάστημα των τριών μηνών από την υποβολή της αίτησης.
Όλες οι μεταβολές καταγράφονται υποχρεωτικά στο Αμπελουργικό Μητρώο.
5)     Οι άδειες αναφύτευσης που χορηγούνται από τις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής /Αγροτικής Οικονομίας, καταγράφονται και αποστέλλονται ηλεκτρονικά με τη μορφή του Υποδείγματος  4 μετά το τέλος κάθε αμπελουργικής περιόδου (31 Ιουλίου) και όχι αργότερα από τις 30 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους στη Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας– Τμήμα Αμπέλου & Ελαίας.

ΠΗΓΗ:  www.agronews.gr