Τεχνικό δελτίο για το αμπέλι

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Αχαΐας δημοσίευσε τεχνικό δελτίο Φυτοπροστασίας για τα Βλαστικά Στάδια του αμπελιού. Το δελτίο αφορά τις περιοχές Αιτωλ/νία, Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Ιθάκη.

Βλαστικά στάδια: Η άνοδος της θερμοκρασίας το τελευταίο διάστημα ευνοεί την ταχεία εξέλιξη των βλαστικών σταδίων. Στις πρώιμες περιοχές η έκπτυξη των ματιών έχει αρχίσει (στάδιο Γ) και στις όψιμες στο ξεκίνημα (στάδιο Β).
ΦΟΜΟΨΗ:
Συνθήκες μόλυνσης: Τα μαύρα μολύσματα του παθογόνου διαχειμάζουν στο προσβεβλημένο ξύλο (κληματίδες, κορμούς). Με τις βροχές μεταφέρονται στους νέους ευαίσθητους ιστούς. Η επέκταση της ασθένειας ευνοείται από βροχερό καιρό. 

Συστάσεις: Εφαρμογή 1 ή 2 προληπτικών εφαρμογών. Ο 1ος ψεκασμός με την έκπτυξη των ματιών (στάδ Γ) & ο 2ος με την εμφάνιση των πρώτων φύλλων (στάδ Ε). 

ΩΙΔΙΟ:
Συνθήκες μόλυνσης: Ο μύκητας διαχειμάζει κυρίως στα μάτια της βάσης της κληματίδας με την μορφή μυκηλίου. Δραστηριοποιείται με την έναρξη της βλάστησης του αμπελιού και σε ευνοϊκές συνθήκες προκαλεί πρώιμες προσβολές. Τα μολύσματα (κονίδια) μεταφέρονται με τον άνεμο και προκαλούν τις μολύνσεις. Θερμοκρασία 25 0C και υγρασία πάνω από 40% είναι άριστες συνθήκες για την ανάπτυξη της ασθένειας.

Συστάσεις: Η 1η επέμβαση είναι απαραίτητο να γίνει στο στάδιο Ε (έκπτυξη 2-3 φύλλων). Στις περιπτώσεις που δεν προκαλούνται συνήθως σοβαρές ζημιές η πρώτη επέμβαση για το Ωίδιο vα πραγματοποιηθεί αργότερα στο στάδιο «χώρισμα των σταφυλιών»

Φάρμακα: Στις λίστες μυκητοκτόνων (προσωρινά του έτους 2014)

Όλα τα δελτία γεωργικών προειδοποιήσεων αναρτώνται στο www.minagric.gr
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc
Share on Google Plus

0 σχόλια: