Τεχνικό δελτίο για το αμπέλι

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Αχαΐας εξέδωσε δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων για την καλλιέργεια του αμπελιού.

Βλαστικά στάδια:
Πρώιμες περιοχές – πρώιμες ποικιλίες: Στάδιο Δ-Ε.
Όψιμες περιοχές – όψιμες ποικιλίες: Στάδιο Γ-Δ.

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

Συνθήκες μόλυνσης:
Η ευαισθησία του αμπελιού στην ασθένεια αρχίζει όταν η βλάστηση αποκτήσει μήκος τουλάχιστον 10 εκ. Από εκεί και μετά, εάν βρέξει επί 1-2 ημέρες τουλάχιστον 10χιλ. και επικρατήσουν θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 10ºC, μπορεί να ξεκινήσουν οι πρωτογενείς προσβολές. Γενικά υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες για ξεκίνημα πρωτογενών προσβολών από Περονόσπορο, στους αμπελώνες που βρίσκονται σε ευπαθές βλαστικό στάδιο.

Συστάσεις: Σε περιοχές που η ασθένεια εμφανίζεται συχνά και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ευαίσθητες ποικιλίες και κυρίως στα αμπέλια που βρίσκονται σε υγρές και χαμηλές τοποθεσίες, όπου συνήθως ενδημεί ο Περονόσπορος, συστήνετε ένας προληπτικός
ψεκασμός με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο μυκητοκτόνο όταν η βλάστηση έχει μήκος 8—10 εκ.

Συνιστάται συστηματική παρακολούθηση των αμπελιών για έγκαιρη διαπίστωση των αρχικών κηλίδων, ώστε τα αμπέλια να προστατευτούν σε περίπτωση βροχοπτώσεων.

Υπενθυμίζουμε ότι η καταπολέμηση του Περονόσπορου είναι κυρίως προληπτική και αποσκοπεί στην καλή προστασία των αμπελιών κατά την περίοδο των πρωτογενών προσβολών. Σε βροχερές περιόδους και την εποχή της έντονης αύξησης της βλάστησης να χρησιμοποιούνται τα διασυστηματικά μυκητοκτόνα. Οι επεμβάσεις πρέπει να επαναλαμβάνονται ανάλογα με τη διάρκεια δράσης των μυκητοκτόνων και τις πιθανές βροχοπτώσεις.

Φάρμακα: Στις λίστες μυκητοκτόνων (έτους 2015)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ: Δ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc
Πληροφορίες: Ν. Πέττας Γεωπόνος MBA, MSc

Όλα τα δελτία γεωργικών προειδοποιήσεων αναρτώνται στο www.minagric.gr
Παραλαβή των δελτίων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο γίνεται με απλό αίτημα στο pkpfpatr@otenet.gr
Share on Google Plus

0 σχόλια: